nl
fren

Filosofie Proboss

Proboss is een innovatieve organisatie die de voorbije jaren zijn waarde op de markt reeds heeft bewezen. Dankzij een gunstige samenwerking (met tal van acccountants, accountantsverenigingen, fiscaal-juristen, …) en door recentelijke gunstige aanpassingen aan ons fiscaal product, is Proboss niet meer weg te denken in de wereld van optimalisatietechnieken.

Une société innovante

Rechtschapen

Proboss NV en zijn vertegenwoordigers staan garant voor een eerlijke onderneming, die strikt en nauwgezet de regelgeving toepast.

Proboss NV en zijn vertegenwoordigers staan voor een ethische houding die ten alle tijde de verantwoordelijkheid van de onderneming vooropstelt.

Proboss NV en zijn vertegenwoordigers stellen relevante, objectieve en verifieerbare informatie ter beschikking van hun klanten bij de implementatie van de voorgestelde oplossingen

Nabijheid

Proboss NV en zijn vertegenwoordigers werken in functie van uw realiteit, zo nauw mogelijk aansluitend bij uw bezorgdheden om u zodoende een dienstverlening te bieden op maat van uw verwachtingen. Bij Proboss NV staat de klant centraal.

Onze benadering bestaat er in om een duurzame relatie met de klant op te bouwen. Rekening houdend met de behoeften en verwachtingen van onze klanten, verbinden wij ons er toe om een relatie op te bouwen van nabijheid bij onze klanten, en dit voor de hele duur van de professionele samenwerking.

Onafhankelijkheid

Proboss NV is een onderneming naar Belgisch recht en is volledig autonoom en vrij van enige inmenging. Onze ‘code van goed gedrag’ onderschrijft de aanbevelingen van de Code Buysse II inzake Corporate Governance van Belgische niet-beursgenoteerde bedrijven.

Proboss NV streeft er naar om zijn strategie zo te ontwikkelen dat de aantrekkingskracht ten aanzien van zijn klanten duurzaam verhoogd wordt om zodoende de continuïteit van de onderneming te garanderen.

Vertrouwen

Proboss NV en zijn vertegenwoordigers zijn toegewijd aan het opbouwen en onderhouden van een vertrouwensrelatie met onze klanten. Proboss NV en zijn vertegenwoordigers verbinden zich tot een strikte geheimhouding van alle informatie die zij ontvangen in het kader van de uitoefening van hun mandaat, zowel tijdens als na afloop van de contractuele relatie.

Contacteer ons

Een vertegenwoordiger van uw regio zal blij zijn om uw verder te helpen

Ontdekken