nl
fren

OPTIMALISEER UW VERGOEDING ALS BEDRIjFSLEIDER DANKZIJ PROBOSS!

U oefent uw beroepsactiviteit uit via een vennootschap? U bent bezoldigd bestuurder/aandeelhouder van uw vennootschap? Dan zal u zeker geïnteresseerd zijn in Proboss-MAX!

Ontdekken
Bekijk meer

U WILT HIEROVER MEER TE WETEN KOMEN?

Proboss-MAX is een alternatieve innovatieve bezoldigingstechniek die er voor zorgt dat de bestuurder van een vennootschap in vergelijking met de gebruikelijke Belgische remuneratietechnieken (salaris, dividend, …) op een meer aantrekkelijke manier kan bezoldigd worden dewelke geniet van een gunstige beslissing van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken bij de FOD Financiën. Dit betekent dat met inachtneming van bepaalde voorwaarden die verbonden zijn aan de implementatie van Proboss-PLUS, de juridische en fiscale zekerheid gewaarborgd is voor de bestuurder/begunstigde en voor de vennootschap.
Ontdekken

Proboss-PLUS
Proboss-Max

Contacteer ons

Een vertegenwoordiger van uw regio zal blij zijn om uw verder te helpen

Ontdekken